BrightAnalytics gör det möjligt för oss att analysera siffror snabbare och upptäcka utvecklingar.

-Benoît Maerten, VD
"Vi brukade ha tabeller fulla med siffror. Nu ser vi visuella diagram."
- Benoît Maerten, VD

Moduler i bruk

Snabbare beslutsfattande med visuella rapporter

Bemanningsföretaget Jobmatch genomgår stora förändringar. Inte nog med att de handlade in sitt gamla namn BIK Interim, i början av 2016 tog ledningen själva över tyglarna efter ett utköp. Temco-gruppen övergavs. Idag kan Jobmatch stå på egna ben, och luta sig mot sin egen mjukvara, för tillsammans med uppköpet gjorde BrightAnalytics sitt framträdande.

Efter ett förvärv av hela Temco-koncernen stod det snabbt klart att interim inte längre var ett fokus i den nya företagsstrukturen. Som sådan skapade ledningen för BIK Interim sin egen framtid, med interimskontoret och ett nytt namn: Jobmatch. “Ärligt talat togs beslutet att göra ett buy-out med ledningen snabbt. Vi känner alla till potentialen i Jobmatch”, säger Hilde De Bont som som COO delägar Jobmatch med tre partners.

Bemanningsföretaget har tolv fysiska filialer och två virtuella. “Under de senaste tre åren har vi varit i ett positivt flöde med en försäljning som ökat från 23 till 33 miljoner euro. Vi tror på en framtid genom organisk tillväxt och en expansion av våra tjänster. Förutom interimslösningar fokuserar vi även på andra HR-tjänster som t.ex. som urval och rekrytering, projektledning och utvärdering. Genom att sikta på små och medelstora företag stärker vi vår position inom en specifik nisch” – låter lovande.

Synliga evolutioner

I det här fallet innebar ett nytt företagsnamn också ny ledning. En med snabbare beslutsförmåga, tack vare elimineringen av hierarkin och införandet av finansiella och operativa rapporter via BrightAnalytics-plattformen. “Vi är fortfarande i en övergångsfas. Vår traditionella rapportering kommer att fortsätta ett tag, men den nya mjukvaran kommer att göra det möjligt för oss att analysera och upptäcka utvecklingar snabbare. Både på kundnivå, marginaler, omsättning, kundportföljer och kontor”, säger Benôit Maerten, vd för Jobmatch. När denna förnyelse sker är tron och entusiasmen stor. “Målet var att få igång den nya strukturen på hundra dagar, inklusive det nya företagsnamnet. Vi lyckades. Man kan känna en positiv svängning i allt. Det märker man också i personalen. Våra Jobmatch-anställda trivs med att jobba här, rotationen är väldigt låg”, säger Benoît.

KPI kontra entreprenörskap

Idag upptäcker kontorschefer på Jobmatch alla möjligheter med plattformen. När allt väl är på plats får kontorschefer begränsad tillgång till systemet. På sikt kommer även budgetarna att upprättas utifrån de färdiga analyserna. “Där man tidigare var tvungen att tolka tabeller fulla av siffror, ser man nu visuella diagram. Dessutom ser vi direkt resultatet av kommersiella insatser. Det är så vi stimulerar entreprenörskapet på de enskilda kontoren. Mer än KPI:er är entreprenörskap en del av vår affärsfilosofi.”

Är du nyfiken på vad BrightAnalytics kan betyda?