För styrelseledamöter tillhandahåller vi en rapportering från BrightAnalytics

-Hil Foon Wong, Ekonomichef Incendin Group
"Fördelen med BrightAnalytics är att det är en skalbar rapporteringsplattform i molnet, så att vem som helst kan se data var som helst."
- Hil Foon Wong, Ekonomichef Incendin Group

Moduler i bruk

Effektiv, skalbar rapportering är avgörande

Hil Foon Wong arbetar hårt som CFO för Incendin för att leverera på företagets tillväxtstrategi. Det är viktigt att ekonomiavdelningen säkerställer inte bara utmärkt verksamhetsrapportering och fördjupad analys, utan även en kostnadseffektiv utveckling av de ekonomiska processerna tack vare en långtgående digitalisering.

”Incendin är en grupp född ur företaget Ecochem International , beläget i Olen. För tjugo år sedan var det redan banbrytande, med miljövänliga, brandskyddande tillsatser för träpaneler, beläggningar och isoleringsmaterial. För tre år sedan attraherade vi Gimv som finansiell partner. Sedan dess har vi inlett en tillväxtstrategi med Ecochem. Målet är att förvärva en rad kompletterande företag och teknologier och integrera dem i koncernen. Sedan dess har vi gjort flera förvärv i Belgien och utomlands. Idag har Incedin blivit en stor europeisk leverantör. Koncernen med en omsättning på 65 miljoner euro är nu fast förankrad i Europa, men expanderar alltmer internationellt.”

Roll som CFO

”I en process där man utgår från ett medelstort företag och förvärvar andra små till medelstora företag är effektiv, skalbar rapportering ännu mer avgörande än vanligt. Man behöver snabbt få grepp om de förvärvade företagen, identifiera synergier och övervakar den gränsöverskridande integrationsprocessen utan stora investeringar i människor eller system. I vår organisation använder vi BrightAnalytics för analys och rapportering. Dessa system gör att vi snabbt kan titta på samma dashboards och KPI:er i detalj. Allt måste ske snabbt, eftersom den finansiella rapporteringen är anpassad till vår egen miljö nästan från dag ett efter övertagandet, inklusive en historia från de senaste åren.”

Rollen som controller

”Idag har vi bara en controller för vår grupp på åtta företag. Detta är delvis ett resultat av att de ursprungliga ägarna hanterade finansiell information på sitt eget sätt. De är vana vid att fatta alla beslut självständigt. Därför är den kontrollerande funktionen till stor del begränsad till att tillhandahålla information och support till användarna. När företaget har gått över till vårt affärssystem får chefen även tillgång till de månatliga ekonomiska rapporterna i BrightAnalytics. Varje chef fattar självständigt beslut utifrån sina egna rapporter. Tack vare användarvänligheten hos dessa system och den mängd information som cheferna upplever, släpper de snabbt sina egna manuella rapporter. De går naturligtvis över till grupprapportering. Det säkerställer att vi snabbt får transparens och kan vanligtvis till och med påskynda avvecklingen av de förvärvade företagens ekonomisk-administrativa organisation.

BrightAnalytics har till stor del tagit över rollen som controller. Som sådan är vår controller mer av en allsidig analytiker som genomför studier som skapar värde.”

Ingen separat rapportering för styrelsen

”Våra rapporter skapas automatiskt utifrån data från datawarehouse, som vi även baserar verksamhetsrapporterna på. För styrelseledamöterna tillhandahåller vi en rapport från BrightAnalytics som dagligen matas med data från datalagret. Vi har satt upp detta så att styrelseledamöterna noga kan följa bolagets finansiella resultat, utan att gå vilse i de detaljer som krävs av den operativa personalen. Styrelseledamöterna behåller dock möjligheten till en djupdykning för att kontrollera exakt hur det står till, t.o.m. fakturanivån om det behövs. Jag tycker att denna transparens gentemot intressenter är avgörande. Det skapar också ett stort förtroende hos dessa parter eftersom de har samma syn på siffrorna som våra egna anställda. Fördelen med BrightAnalytics är att det är en mycket användarvänlig och skalbar rapporteringsplattform i molnet, vilket innebär att vem som helst kan se data var som helst, på vilken enhet som helst.”

Läs hela artikeln här.

Källa: FD Magazine – 10/2018

Är du nyfiken på vad BrightAnalytics kan betyda?