Nu när vi litar till 100 % på våra siffror kan vi fatta bättre beslut. Resultatet? Stark tillväxt.

-Stijn Degrieck, VD
"BrightAnalytics är styrmekanismen för våra veckovisa ledningsmöten."
- Stijn Degrieck, VD

Integrationer i bruk

Moduler i bruk

Codit hanterar KPI:er effektivt genom konsekvent analys av finansiell och operativ data

Codit – IT-specialist på integration av människor, applikationer och ‘saker’ – letade efter ett tydligt, mångsidigt och pålitligt system för att övervaka och analysera siffrorna på olika platser över hela världen. Ett nytt redovisningspaket kopplades till BrightAnalytics: en professionalisering av både den strategiska ledningen och det operativa förhållningssättet. Den komplexa matrisen av platser och projekt är lätt att analysera och jämföra tack vare BrightAnalytics: ett effektivt tillvägagångssätt för effektiva nyckeltal, både finansiellt och operativt.

Rätt information vid rätt tidpunkt

Codit kopplar samman organisationer med sina kunder, anställda, leverantörer och partners genom teknik. Den samlar data från olika system för att optimera automatiseringen av affärsprocesser och möjliggöra nya affärsmodeller. Det är avgörande att rätt information, i rätt form, kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.

Det är precis den önskan som Codit också hade för sina egna finansiella och operativa rapporter: att rapportera rätt data till rätt person vid rätt tidpunkt. Att arbeta med olika Excel-kalkylblad blev komplext, tidskrävande och felaktigt. Därför började teknikföretaget leta efter ett användarvänligt rapporteringsverktyg.

Länkar i realtid

Exact Online, Codits bokföringspaket, var det första som länkades till BrightAnalytics. Utöver det kopplades även andra affärsapplikationer som tidsregistreringssystemet Replicon, så att ekonomisk data kombineras med verksamhetssiffror. Detta ger företag med tjänsteaktiviteter som Codit tydlig insikt i nyckeltal som fakturerbar ränta eller bruttomarginal per projekt, kund eller till och med anställd. “Ju mer omfattande och specifik data att utgå från, desto mer mångsidiga blir dina rapporteringsalternativ”, förklarar Codits vd Stijn Degrieck.

“Varje natt klockan 02.00 laddas de nya siffrorna automatiskt in i BrightAnalytics. När jag kommer till mitt skrivbord på morgonen har jag alltid aktuell data tillgänglig. Som jag gillar det, eftersom instrumentbrädan har anpassats efter våra önskemål.”

Arbeta effektivt med strategiska nyckeltal

Tack vare BrightAnalytics skickar Codit tydliga rapporter till strategisk ledning varje månad. En effektiv överblick över de direkta och indirekta kostnaderna gör budgeteringen konkret. ”Genom att jämföra budgeten med faktiska värden och prognoser arbetar vi effektivt med våra KPI:er. Vi svarar också snabbt operativt. Vi ser var vi bäst kan distribuera våra medarbetare, övervakar utnyttjandegraden, analyserar lönsamheten för enskilda projekt och jämför prestandan på våra sajter.”

Mer självförtroende, mer mod, mer tillväxt

Samtidigt sparas mycket manuellt arbete. Nästan heltidsanställd. Den tiden och energin går nu till det intellektuella arbetet: att tolka siffrorna och svara på lämpligt sätt. Stijn Degrieck: ”Vi förhindrar också mänskliga fel. Siffrorna är 100% tillförlitliga. Vi vågar nu ta fler risker och utvecklas till fullo.”

Mervärde för varje företag

En tydlig visualisering baserad på aktuell data utan mycket arbete för att samla in data. Stijn Degrieck är övertygad om den positiva effekten av BrightAnalytics. ”Jag tror att det är ett mervärde för alla företag. Du kan svara snabbt med fullt förtroende för siffrorna och din rapportering. Jag skulle rekommendera det till vem som helst.”

logo flower

Fördelarna med BrightAnalytics enligt Codit:

  • Svara snabbt på aktuella resultat
  • Spara tid och humankapital
  • Eliminering av mänskliga fel vid inmatning av data
  • Intuitiv drift, även utan bakgrundskunskap

Nyfiken på vad BrightAnalytics kan betyda för dig?