Konsolidering på månadsbasis? Det är möjligt!

Upptäck hur vår partner VGD har gjort konsolideringen snabbare på Vivaldis Interim.

Vivaldis Interim är en viktig nisch på marknaden för tillfälliga anställningar. Efter övertagandet av en tysk grupp av bemanningsföretag måste affärsprocesserna växa i enlighet med detta. Vår partner VGD CFO Services erbjöd dem vägledning och erfarenhet för att optimera sin finansiella rapportering.

En enhetlig, tillförlitlig och snabb finansiell rapportering

“På grund av vår fortsatta tillväxt var vissa system inte längre tillräckliga för en organisation av vår storlek”, förklarar Walter Deprins, Group CFO på Vivaldis. “På grund av de olika nya företagen och holdingbolagen i vår grupp blev den finansiella delen mer komplex med olika redovisningspaket, nya system och äldre system. Därför valdes BrightAnalytics snabbt för att omvandla finansiella och operativa data från dessa olika system till tillförlitlig rapportering på ett automatiserat och enhetligt sätt.”

Professionaliseringen av ekonomiavdelningen gick ännu längre. Fram till nyligen lade Vivaldis ut konsolideringen av siffror på entreprenad till en extern organisation. Eftersom detta är en arbetskrävande uppgift gjordes konsolideringen endast en gång om året. Alldeles för lite för att kunna ställa om snabbt och fatta beslut. Vivaldis ville ha mer ägarskap över dessa finansiella processer.

VGD som erfaren partner

“Vi letade efter en partner med gedigen finansiell och strukturell kunskap”, fortsätter Walter Deprins. “En partner som talade vårt språk och hade erfarenhet av förvaltningsrapportering och lagstadgad rapportering. BrightAnalytics rekommenderade VGD.”

Philippe Van den Bossche, CFO Services Manager på VGD: “Vivaldis ville konsolidera månadsvis. Därför var vi tvungna att hitta ett sätt att automatisera och påskynda dessa konsolideringar. Särskilt när det gäller elimineringarna mellan företag, den mest arbetsintensiva delen, var det viktigt att rapporteringen blev snabbare. Tillsammans med Vivaldis utarbetade vi automatiseringen och förfinade rapporterna. På så sätt kan de nu analysera och tolka siffrorna snabbare.”

Bygga rätt mätverktyg för strategiska beslut

Från dessa månatliga konsolideringar kom ytterligare krav på en tydlig och enhetlig bild av Vivaldis-koncernens kassaflöde.

Walter Deprins: “I vår sektor måste man kunna göra bra prognoser. Interimsbranschen är alltid en av de första som känner av trenderna på marknaden. Positiva trender, men också negativa. Därför behöver vi bra mätinstrument för att kunna fatta viktiga strategiska beslut om till exempel investeringar. I en mogen organisation som vår måste vi verkligen vara på hugget. Tack vare en kassaprognos som levereras snabbt och tillförlitligt kan vi göra det.”

Startskottet för ytterligare optimering

Den månatliga konsolideringen fick Vivaldis att vilja se över även andra affärsprocesser. “Ibland är arbetet till 70 procent avslutat, men för de 30 procent som återstår måste man ifrågasätta de tidigare processerna och se om de kan förbättras”, förklarar Walter Deprins.

Philippe Van den Bossche: “Vi har haft ett nära samarbete med Walter och hans kolleger. Detta gjorde att vi snabbt kunde genomföra förbättringar och uppnå snabba vinster i vissa processer. De grundläggande frågor vi ställde oss var alltid desamma: ‘Med vilken information kan aktieägare och ledning bedöma Vivaldis strategi och resultat? Och vilket är det mest effektiva sättet att få fram den informationen?””.

“VGD:s erfarenhet på detta område var en av de mest avgörande faktorerna i samarbetet för oss”, avslutar Walter Deprins. “Philippe och hans team tänkte tillsammans med oss och ställde de rätta frågorna tillsammans med oss. Tack vare deras vägledning kunde vi agera mycket snabbt och skapa handlingsplaner.”

 

Källa: VGD, https://blogbe.vgd.eu/nl/optimaal-beheer/cfo-services/case/snelle-efficiente-financiele-rapportering-bij-vivaldis-interim, 22 oktober 2019.

Precis som Vivaldis kan du hålla fingret på pulsen med BrightAnalytics och förutse trender i tid.

När det gäller rapportering erbjuder BrightAnalytics en lösning som ger dig en 360°-översikt över din organisation. Vill du veta mer om vår lösning? Registrera dig för ett av våra webbseminarier eller en demo utan förpliktelser.