Identifiera och använd dina Key Performance Indicators

Vad är KPI:er? Key Performance Indicators är variabler som återspeglar/mäter de kritiska framgångsfaktorerna för ditt företag. KPI:erna varierar beroende på vilken typ av verksamhet du har och vilken affärsstrategi du har.

Operativ rapportering - försäljnings- och marginalrapportering

Vissa KPI:er måste fokuseras på kort sikt, andra på en långsiktig strategi. Därför bör ett företag inkludera både den aktuella månadens försäljning i sina KPI:er och försäljningen under hela året för att kunna övervaka utvecklingen på medellång sikt.

De valda nyckeltalen bör:

  • återspegla organisationens mål
  • vara nyckeln till framgång
  • vara mätbara

När definitionerna av vad de är och hur de mäts har fastställts ändras de i princip inte längre.

1. Börja med finansiella indikatorer

Om en nyckelprestationsindikator har något värde måste det finnas ett sätt att definiera och mäta den på ett korrekt sätt. Därför börjar många företag med finansiella indikatorer baserade på redovisning. KPI:er som bygger på redovisningsdata är snabbt genomförbara och kräver små investeringar.

KPI:er baserade på redovisning är därför det olympiska minimumet för alla företag. Finansiella KPI:er kan bestå av statistik om både balansräkningskonton och/eller resultaträkningar. Till exempel är banksaldo eller “Days Sales Outstanding (DSO)” indikatorer baserade på balansräkningskonton. När de finansiella KPI:erna har införts kan man dyka ner i de operativa systemen. Lämpliga KPI:er kan härledas från den stora mängden operativa data. Till exempel producerad volym, antal inkomna beställningar, antal heltidsanställda, genomsnittlig marginal per projekt, …

2. Följ upp dem

Uppdatera KPI:erna regelbundet och använd dem i den dagliga ledningsrapporteringen. Inkludera KPI:erna i budgeteringen och jämför aktuella KPI:er med budgeten och tidigare perioder.

Se till att KPI:erna övervakas och vidta åtgärder om KPI:erna ligger under förväntningarna. Utmana ledningen varje månad att förbättra en eller flera KPI:er, eventuellt kopplat till ett bonussystem. Till exempel: Nästa månad ska du förbättra antalet dagar med kundkrediter med 10 % (och visa hur denna åtgärd påverkar kassaflödet).

3. Utveckla en instrumentpanel

Utöver den månatliga resultatövervakningen investerar många företag i utvecklingen av en instrumentpanel för att övervaka verksamheten veckovis, dagligen eller till och med i realtid genom ett antal mätpunkter. Övervakning av operativa KPI:er är trots allt en indikator på vad som kommer att hända och gör det fortfarande möjligt för ledningen att vidta kortsiktiga åtgärder vid behov. Att mäta är att veta, snarare än att mäta är att svettas!

Hur framgångsrik en instrumentpanel är beror på i vilken utsträckning den används. Därför behövs mer än en tekniskt fungerande instrumentpanel med rätt data. För att din instrumentpanel ska användas måste den vara effektiv och attraktiv och helst vara tillgänglig var som helst och när som helst.

Genomförandet av en instrumentpanel behöver inte alltid kosta mycket pengar. Befintliga verktyg, som BrightAnalytics, kan snabbt och effektivt kopplas till olika ERP- och redovisningssystem. Med dessa verktyg kan du på kort sikt höja rapporteringen till en högre nivå och öka de anställdas engagemang. Att få näsorna att peka åt samma håll är en sak, en instrumentpanel är ditt första verktyg för att hålla dem i samma riktning.

BrightAnalytics centraliserar alla dina finansiella och operativa data. De kraftfulla och tydliga instrumenttavlorna ger omedelbar insikt i hur det går för din verksamhet och sätter dina operativa data i ett sammanhang. Jämför prestationer, skapa så många topp 10-bilder som du vill, eller upptäck risker och förutse trender i tid.

BrightAnalytics erbjuder en 360°-översikt över din organisation och gör det möjligt för dig att fatta effektiva och välgrundade strategiska beslut.

Vill du veta mer om vår lösning? Anmäl dig till ett av våra webbseminarier eller en demo.