5 tips varför återförsäljare behöver en instrumentpanel

Detaljhandlare kan fatta bättre beslut, minska kostnaderna och öka lönsamheten genom att använda BrightAnalytics.

Få bättre insikt i företagets finansiella och operativa data

Detaljister eller företag vars affärsstruktur bygger på ett detaljhandelskoncept kan fatta bättre beslut, minska kostnaderna och öka lönsamheten genom att använda BrightAnalytics. BrightAnalytics-plattformen är särskilt användbar för att kartlägga indirekta kostnader som omkostnader eller lokalkostnader per filial, affärsenhet, region etc. samt deras inverkan på företagets lönsamhet.

1. Tillgång till data i realtid

Låt oss ta exemplet med en detaljhandelskedja med filialer på olika platser och olika hyror som ökar årligen. Kostnaden för allmännyttiga tjänster beror på antalet kvadratmeter samt på platsen. Om ledningen och filialcheferna inte anpassar sin verksamhet i enlighet med förskjutningar i omkostnader och lokalkostnader kan dessa rörelser få en stor inverkan på resultatet.

Med hjälp av en instrumentpanel kan ledningen snabbt och översiktligt se på vilket sätt overheadkostnader, boendekostnader, personalkostnader och andra kostnader utvecklas i förhållande till omsättningen och hur de påverkar vinsten. Tillgång till data i realtid är avgörande för att beslutsfattare omedelbart ska kunna se orsak och verkan av beslut som fattas i ett snabbt föränderligt ekonomiskt landskap.

2. Håll budgeten under kontroll

Med hjälp av instrumentpaneler kan du hålla budgeten under kontroll. Tack vare olika ”what-if”-scenarier kan de faktiska siffrorna jämföras med budgetarna, och man får en snabb och tydlig inblick i avvikelser från de budgeterade prognoserna.

3. Få djupare insikt i siffrorna

En instrumentpanel hjälper till att upptäcka trender i kostnader och/eller intäkter i filialer, regioner, avdelningar osv. Genom omfattande drill-down-funktioner gör instrumentpaneler det möjligt att avslöja orsakerna till lönsamhetsförluster och ge insikt i de mest detaljerade uppgifterna.

4. Involvera dina anställda

Hittills har det ofta varit vanligt att rapporteringen av siffror och KPI:er skickades från huvudkontoret till de olika filialerna varje vecka eller månad.

Det finns ett tydligt upptag av ”självbetjäningsrapportering” genom vilken chefer och anställda kan få direkt tillgång till instrumentpaneler och rapporteringssystem för att följa sina resultat. Att flytta detta ansvar och göra siffrorna transparenta leder till ett större engagemang hos de anställda och främjar deras individuella prestationer.

5. Bättre beslut tack vare interaktiva instrumentpaneler

Interaktiva instrumentpaneler med inbyggd ”what-if”-funktionalitet gör det möjligt att testa olika scenarier och visa hur resultatet påverkas. Dessa ”what-if”-scenarier gör det möjligt att snabbt underbygga vissa beslut.

BrightAnalytics centraliserar alla dina finansiella och operativa data. De kraftfulla och tydliga instrumenttavlorna ger omedelbar insikt i hur det går för din verksamhet och sätter dina operativa data i ett sammanhang. Jämför prestationer, skapa så många topp 10-bilder som du vill, eller upptäck risker och förutse trender i tid.

BrightAnalytics erbjuder en 360°-översikt över din organisation och gör det möjligt för dig att fatta effektiva och välgrundade strategiska beslut.

Vill du veta mer om vår lösning? Anmäl dig till ett av våra webbseminarier eller en demo.